16 March 2020

Uttalande om användning av kontaktlinser och Coronavirus (COVID-19)

I linje med vår Credo är våra högsta prioriteringar patienter, kunder, anställda och samhällen som räknar med oss. Vi stöttar den vägledning som ges av offentliga hälsomyndigheter för att hjälpa till att förhindra spridning av coronavirus (COVID-19) genom att undvika att röra ansiktet och ögonen. Kontaktlinser kan bäras på ett säkert sätt genom att följa korrekta skötselanvisningar för kontaktlinser som föreskrivs av optiker, som inkluderar noggrann tvätt, rengöring och torkning av händerna innan kontaktlinser hanteras. Detaljerad information om korrekt skötsel och rengöring av kontaktlinser finns på ACUVUE®-hemsidan.

 

Statement on the Use of Contact Lenses and Coronavirus (COVID-19)

Aligned with Our Credo, our top priorities are the patients, customers, employees, and communities who are counting on us. We support the guidance provided by public health officials to help prevent the spread of coronavirus (COVID-19) by avoiding touching the face and eyes. Contact lenses can be worn safely while preventing potential contamination by following proper contact lens care instructions as prescribed by the eye care professionals, which include thoroughly washing, cleaning, and drying your hands prior to handling contact lenses. Detailed information on the proper care and cleaning of contact lenses can be found on the ACUVUE® website.